Zakres oferowanych usług

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in.:

  • sporządzanie koncepcji ochrony przeciwpożarowej;
  • konsultacje wielobranżowe rozwiązań projektowych;
  • opracowywania scenariuszy pożarowych;
  • weryfikacja i uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem ochrony przeciwpożarowej;
  • nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej w fazie realizacji inwestycji;
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Audyty obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące rozwiązań zamiennych.

Ocena zagrożenia wybuchowego.

Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.