Praktyka zawodowa

Pracownik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - w latach 1983-2008

Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KWP SP Katowice - w latach 2003-2008

Z-ca Przewodniczącego Rady redakcyjnej kwartalnika SITP "Ochrona Przeciwpożarowa" od 2002 r.

Wieloletni biegły sądowy