Uprawnienia

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  • nr uprawnień 106/93

 Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

  • nr uprawnień 22/2006; specjalizacja:
  1. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.
  2. Zabezpieczanie przeciwpożarowe technologii przemysłowych.
  3. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.
  4. Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego.
  5. Ustalanie przyczyn pożarów.